ABB
AgriBeton Broers

Laad- , leg- en losvoorschriften standaard betonplaten B55 / B45

Op een onderlinge afstand van 100 cm, hebben de standaard betonplaten twee hijsgaten en zijn niet voorzien van een extra slijtlaag.

Draagvermogen betonkwaliteit

12cm aslast 10 ton, verkeersklasse 30, B55

14cm aslast 15 ton, verkeersklasse 45, B55

14cm aslast 12 ton, verkeersklasse 30+, B45

16cm aslast 20 ton, verkeersklasse 60, B55

Aslasten/verkeersklassen gelden voor voertuigen op luchtbanden. Boven vermelde aslasten worden alleen

gegarandeerd indien de betonplaten door onze transporteur worden geleverd en een door ons aangewezen platenlegger worden gelegd. Op platen van 12 cm dikte geven wij geen garantie.

 Legvoorschriften betonplaten

Onderstaand staan de voorschriften voor het stapelen van betonplaten en voorschriften waaraan het legbed en de ondergrond moeten voldoen. Voor garanties voor het draagvermogen van de betonplaten gelden eveneens de volgende specificaties:

  1. De verdichtingsgraad van het legbed moet goed zijn. Proctorwaarde minimaal 95%, gemiddeld 100%.
  2. De ondergrond moet voldoende sterk zijn.
  3. De hemelwatertoevoer van de buitenbevloering dient in het advies te worden betrokken. In het algemeen is een afschot van minimaal 0,5% noodzakelijk.
  4. De bovenomschreven verdichtingsgraad kan in het algemeen worden verkregen met een laat zand van 25 cm dik. De bovenste 15 cm van deze laag moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof (0-4) zand of (1-6) brekerszand. Het zandbed moet in 2 richtingen mechanisch worden verdicht.
  5. De betonplaten moeten met een voeg van ca. 5 mm worden gelegd. Deze voeg kan men verkrijgen door het gebruik van stukjes hardboard die men in de voeg laat zitten. Na het leggen moeten de voegen worden vol geveegd met zand.


Laad- en losvoorschriften betonplaten

Bij het ondertekenen van de vrachtbrief gaat de chauffeur / vervoerder akkoord met het aantal en de goede ontvangst van de geladen betonplaten. Zodra de betonplaten van ons terrein zijn afgevoerd, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor breuk en eventuele beschadigingen.

Ook de ontvanger van de betonplaten moet tijdens het lossen van de platen controleren of alle betonplaten goed zijn. Is dit niet het geval, dan meldt u dit direct bij ons kantoor te Gendt. U kunt ons telefonisch bereiken op 06-47299140 of per mail: info@agri-beton.nl .

Voor het laden en lossen van betonplaten moet op het volgende worden gelet:

Leg op de grond drie steunpunten van betonsteen. Indien de grondslag slecht is moeten eerst planken worden gelegd. Daarop wordt de eerste betonplaat gelegd. Op de betonplaat worden er weer drie steunpunten gelegd, loodrecht boven de eerste. Zo wordt plaat voor plaat opgestapeld. Leg niet meer dan 8 betonplaten op een stapel.


Opmerking! : indien er gaten in de betonplaten worden gefreesd vervalt de garantie.

Let op! : Indien er zwaarder verkeer komt op de betonplaten dan toegestaan volgens het type verkeersklasse, vervalt de garantie.

Let op! : Betonplaten met stalen hoekranden kunnen in de loop der tijd verroesten. Dit is ook geen aanleiding voor aanspraak garantie.